Vigtig meddelelse

Kære Havemedlemmer
Som i kan se i medsendte mail, er det tilladt at åbne for foreningen fra i går fredag. Bestyrelsen har besluttet at åbne for foreningen, med de problemer det giver. – Der vil IKKE blive åbnet for vandet førend den 28. marts som det hele tiden har været planlagt. Der skal bla skiftes nogle ventiler inden vandet åbnes. – Toiletterne vil heller ikke være åbne, det gælder ligeledes for udskylningsrummet. (på nuværende tidspunkt ved vi heller ikke om toiletter og udskylningsrum åbnes ved vandåbne. Toiletter og udskylning skal holdes rene på grund smittefaren (se sundhedsstyrelsens anbefaling) – Da der IKKE tømmes dagrenovation eller andre affaldsfraktioner, er det IKKE tilladt at aflevere det i containergården på p pladsen. I må finde andre løsninger.
Håber på jeres forståelse for problematikken. Pas på jer selv og på hinanden.
På bestyrelsens vegne 
Denni

Kære bestyrelse og medlemmer                                                                                                                                           20. marts 2020
Forbundet har været i kontakt med Københavns kommune og har nu fået endelig godkendelse på, at I må overnatte i haverne allerede fra i dag.  Det er dejligt nyt og vi håber, at I synes det samme. Vi vil gerne understrege, at det er op til hver enkelt bestyrelse/haveforening at vurdere, om I kan tage imod tilbuddet om at åbne tidligere.I må selv tage stilling til, om det f.eks. er muligt at åbne op for vand og fællestoiletter med så kort varsel. Sundhedsstyrelsen anbefaler kraftigt, at man ikke åbner for fælles toiletforhold, badeværelser og udslagstank medmindre man får gjort rent mindst en gang om dagen. Et offentligt toilet kan være en kraftig kilde til smittespredning. Vi vil også gerne understrege, at myndighedernes retningslinjer for corona selvfølgelig gælder i haveforeningerne, og at det er helt afgørende, at alle følger dem.I den forbindelse er der publiceret anbefalinger samt ”spørgsmål og svar angående corona og kolonihaver” her: http://kolonihave.applikator.dk/kolonihaveforbundet/nyheder/spoergsmaal-og-svar-angaaende-corona-og-kolonihaver/
Med håbet for en god havesæson, og pas godt på jer selv derude.

Med venlig hilsen
Hanne RasmussensekretærKolonihaveforbundet Kreds 1, Hovedstaden SydEgensevej 25, 1. sal2770 Kastrup
http://www.kolonihave-kreds1.dk

Skriv en kommentar