Vigtig meddelelse om kloakering

Kære havemedlemmer

Vi har i de sidste 10-15 år spurgt hinanden om hvornår bliver vi kloakeret.
Hvert år har vi sagt at der går nok 5-8 år. Vi har stået på listen, som Københavns Kommune har lavet, som en af de mange haveforeninger der skal kloakeres. I sommers meldte KK så ud at det var en fejl at vi stod på den liste, da vi i modsætning til de øvrige haveforeninger på Kongelundsvej, er klassificeret som ikke varig, og derfor IKKE skulle kloakeres alligevel.

Som tidligere skrevet på foreningens hjemmeside, rettede KK det her sidst i oktober til, at vi var en overnatnings haveforening og skulle derfor kloakeres på lige fod med de øvrige foreninger. Nu havde KK pludselig travlt med at få de haveforeninger der ligger på Kongelundsvej syd for motorvejen, (Mejlgården, Søndervang, Sydgrænsen, Vestgrænsen, Kongedybet, Energien og Stjernelund) til at melde tilbage, i enighed, om de ville kloakeres som de første. Der havde vi fået frist til den 31. Januar 2022, til at få afklaret med alle havemedlemmerne om vi ville kloakeres nu (2023/24/25) eller om vi ville vente til de igen havde fået forhandlet pengene på plads i BR, det vil sige formentlig i 2028/29/30.

De førnævnte haveforeninger mødtes den 1. December 2021, og aftalte at det ville vi spørge medlemmerne om på en ekstra ordinær generalforsamling. Så alle foreninger gik hjem for at finde en dato for afholdelse af denne generalforsamling. Der er mange spørgsmål der er ubesvaret, blandt andet, hvad koster det? Derfor havde vi fået lovning på at en medarbejder fra projektet i KK skulle komme og besvare de spørgsmål medlemmerne måtte have. Vi havde lejet lokalet på Øresundsvej den 10. Januar 2022 og bedt om en medarbejder fra KK om at komme denne aften.
Dagen efter at KK havde modtaget mailen om vores ekstra ordinære generalforsamling, skriver de tilbage, at vi meget må undskylde ulejligheden, men vi bliver alligevel IKKE kloakeret, da vi har en lejekontrakt hvor vi er klassificeret som ikke varig.

Så summa sumarum, H/F Stjernelund skal IKKE kloakeres.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen