Trailere

Kære havemedlemmer
Der er fællesarbejde på søndag (den 28 april) og der skal vi klargøre arealet, hvor der nu står 4 trailere, til at kunne lægge have & hæk affald til opgrabning. Så til ejerne af disse ” flyt dem venligst væk fra p pladsen og sæt dem i egen have eller find på noget andet”. hvis de ikke er fjernet på fredag (den 26 april) flytter vi dem. Der står ligeledes en trailer på pladsen for enden af Birkegang den skal ligeledes fjernes. Det var en beslutning der blev truffet på generalforsamlingen for 2 år siden, og det står også i ordensreglerne.
På gensyn til fællesarbejdet
Bestyrelsen