Til Haveforeninger og nytteforeninger

Gode råd til at begrænse rotter,
når foreningen lukker for vinteren

• Undlad at fodre fugle, katte og hunde på udendørsarealerne.
• Fjern græsfrø, blomsterløg og lignende fra skur eller hus eller
opbevar dem i tætte beholdere.
• Fjern nedfaldsfrugt. Kompost kan med fordel opbevares i en
lukket og rottesikret kompostbeholder.
• Undgå beplantning op ad huset.
• Sørg for at stable brænde ca. 30 cm over jorden, så rotter ikke
søger ly under stablen.
• Ryd op på grunden og omkring huset.
• Hold øje med huset hen over vinteren, så reducerer du risikoen
for, at rotter etablerer sig.
Find informationsfolder om rotter:
på www.kk.dk/publikationer søg på ”Rotter på din ejendom”

For anmeldelser af rotter og yderligere information:
www.kk.dk/rotter

Skriv en kommentar