Status for byggesager ifm kolonihavehuse

Jeg ved ikke om det lysner for jer der har en byggeansøgning sendt til Københavns Kommune, men nu sker der da noget. Der vil til dem som har sendt byggeansøgninger ind til KK blive sendt et brev/mail med følgende ordlyd:

Kære (ansøgers navn)

Vi skriver til dig, fordi du er blandt dem, der har søgt om byggetilladelse til byggeri i forbindelse med en kolonihave i Københavns Kommune.

Vi beklager, at vi desværre har usædvanlig lang sagsbehandlingstid i disse sager. Med dette brev ønsker vi at informere om baggrunden for, at sagerne trækker ud.

i 2017 ændrede vi praksis for sagsbehandlingen af byggesager i kolonihaver efter en udtalelse fra Trafik-,Bygge- og boligstyrelsen. Styrelsen slog fast, at byggeri i kolonihaver kræver byggetilladelse. Dette havde vi ikke krævet hidtil.

Som udgangspunkt skal byggeri i kolonihaver opfylde kravene for enfamiliehuse. Vi forudser imidlertid,at der vil være en udfordring for mange, hvis de skal leve op til alle disse krav. Derfor har vi undersøgt,om vi eventuelt kan dispensere fra bygningsreglementet og i hvilket omfang. Vi vil være sikre på, at byggeri i kolonihaver lever op til kravene til beboernes sundhed og sikkerhed i lovgivningen, Det vil særligt sige reglerne om spildevand, forurening og brandsikkerhed.

Vi er i øjeblikket i gang med et pilotprojekt i de to haveforeninger H.F. Bryggen og H.F. Røde Mellemvej. Her skal vi bl.a. finde en måde at håndtere byggeri i kolonihaverne fremadrettet. Målet er at sikre nogle fornuftige løsninger på netop sikkerhed og sundhed både for det eksisterende byggeri og nyt byggeri. Vi ser på adgangen for beredskabets redningskøretøjer til de enkelte havelodder, brandsikring imellem husene og opfyldelse af krav til håndtering af forurening og spildevand. Det er vore forventning, at vi når frem til nogle mulige løsninger i løbet af 2021.

Vi vil på baggrund af erfaringerne i pilotprojektet se på, hvordan vi kan lette arbejdet for de ansøgere, som bygger nyt eller bygger om.

Som følge af vores arbejde og de nye regler i BR18 står det klart, at der skal udarbejdes en brandsikringsplan for hele foreningen, før vi kan behandle flere af de konkrete ansøgninger.

Imidlertid er vi allerede nu i gang med at behandle de ansøgninger hvor den enkelte havelod ligger tæt på offentlig vej eller nærmeste mulige holdeplads for redningskøretøj. Vi kontakter ansøgeren, når sagsbehandleren har sat sig ind i den konkrete sag.

Du kan læse mere på kommunens hjemmeside, hvor vi har samlet information og vejledninger om byggetilladelser til kolonihavehuse på www.kk.dk/kolonihavehus-byggeri.

Du er også velkommen til at kontakte os på 33665200 eller pr. mail på bygninger@kk.dk

Med venlig hilsen

Område for Bygninger

Jeg er bekendt med at der afholdes møder ultimo januar og primo februar mellem Københavns Kommune ( ved bl.a. overborgmester Lars Wiess) og Kolonihaveforbundet & Kreds 1.
Lad os så håbe på at det vil føre til en nemmer behandling af ansøgninger samt udmynte sig regler vi kan leve med.

Med venlig hilsen
Denni

Skriv en kommentar