Skadedyrsenheden i Københavns kommune

Københavns Kommune har sendt os følgende om rotter.

Til Københavns kommunes haveforeninger og nyttehaver.

Nu begynder en ny sæson i byens haveforeninger og nyttehaver. Skadedyrsenheden i Københavns kommune arbejder aktivt på at begrænse rotternes udbredelse i byen og her kan I være med til at gøre en forskel. Vi sender derfor et informationsopslag med gode råd til hvordan I kan sørge for at rotterne får så lidt råderum, som muligt i jeres forening.

Vi håber at den der modtager mailen, vil sende den videre til medlemmerne som mail, som opslag på jeres hjemmeside, eller via jeres facebook-gruppe. Hvis I ikke har sedlen som plakat i forvejen, må i godt hænge den op derude et passende sted. Hvis vi er kommet til at bruge en forkert mail-adresse og i stedet skal benytte en anden, må du meget gerne svare på denne mail og angive en ny mail-adresse.

Desuden tilbyder Skadedyrsenheden i Københavns kommune at besøge jeres forening og holde et foredrag om rottens adfærd samt hvad I kan gøre for at forebygge mod rotter. Et sådant foredrag er gratis og kan afholdes som et aften eller weekendmøde. Her vil der være mulighed for at stille spørgsmål angående rotter, måder at forebygge på, loven m.m.

For anmeldelser af rotter og information i øvrigt. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.kk.dk/rotter

Yderligere informationer kan findes på SVANAS hjemmeside, på:https://naturstyrelsen.dk/media/nst/66853/ROTTE_smitterisiko_A4.pdf

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse nr.2307 af 6-12-2021
§ 3. Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes til kommunalbestyrelsen.

Bekendtgørelse nr. 2307 af 06-12-2021
§ 4. Ejere af fast ejendom har pligt til at foretage sådanne foranstaltninger med hensyn til sikring af deres ejendom og disses renholdelse, at rotternes levemuligheder på ejendommen begrænses mest muligt, jf. Lovens  § 17, stk. 2

Stk. 2 Stk. 2. Pligten efter stk. 1 omfatter også brønde og stikledninger.

Bekendtgørelse nr. 844 af 23-06-2017 
§ 14. Ingen må ved udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, når dette medfører ulemper for omgivelserne.