Rotter – Til Københavns kommunes haveforeninger og nyttehaver.

Nu begynder en ny sæson i byens haveforeninger og nyttehaver. Skadedyrsenheden i Københavns kommune arbejder aktivt på at begrænse rotternes udbredelse i byen og her kan I være med til at gøre en forskel. Vi sender derfor et informationsopslag med gode råd til hvordan I kan sørge for at rotterne får så lidt råderum, som muligt i jeres forening.

Vi håber at den der modtager mailen, vil sende den videre til medlemmerne som mail, som opslag på jeres hjemmeside, eller via jeres facebook-gruppe. Hvis I ikke har sedlen som plakat i forvejen, må i godt hænge den op derude et passende sted. Hvis vi er kommet til at bruge en forkert mail-adresse og i stedet skal benytte en anden, må du meget gerne svare på denne mail og angive en ny mail-adresse.

For anmeldelser af rotter og information i øvrigt. Gå ind på vores hjemmeside: http://www.kk.dk/rotter

Yderligere informationer kan findes på SVANAS hjemmeside, på: https://naturstyrelsen.dk/media/nst/66853/ROTTE_smitterisiko_A4.pdf

Lovgrundlag:

Bekendtgørelse nr.1686 af 18. december 2018

§ 3. Enhver, der konstaterer forekomst af rotter, er ansvarlig for, at dette straks anmeldes til kommunalbestyrelsen.

Bekendtgørelse nr. 1686 af 18. december 2018

§ 4. Ejere af fast ejendom har pligt til at foretage sådanne foranstaltninger med hensyn til sikring af deres ejendom og disses renholdelse, at rotternes levemuligheder på ejendommen begrænses mest muligt, jf. Lovens  § 17, stk. 2

Stk. 2 Stk. 2. Pligten efter stk. 1 omfatter også brønde og stikledninger.

Bekendtgørelse nr. 844 af 23-06-2017 § 14. Ingen må ved udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, når dette medfører ulemper for omgivelserne.

KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Parker, Kirkegårde og Renhold

Kraftværksvej 25 Postboks 394 2300 København S

Telefon 3366 5817
Direkte 3366 5817
E-mail larbje@kk.dk