Orientering

Kære havemedlemmer


Når vi nu ikke kan afholde vores generalforsamling, kommer der en meddelelse vi ville have kommet med denne dag. Det er måske lidt svært at skrive sig ud af, men vi prøver, og så må i bare spørge, hvis der melder sig nogle spørgsmål.

Da Kolonihaveforbundet forhandlede den nuværende aftale på plads med Københavns Kommune i 2012, fik vi en aftale der løber frem til 2045. Alle øvrige foreninger på Kongelundsvej, minus NF 200, fik en aftale der udløber i 2024. 

Hvorfor så det? 

Det er fordi at de to foreninger (NF 200 og HF Stjernelund)ligger mindre end 300 m fra det de kalder regionale stationer, og jorden derfor måske kunne anvendes til andre formål end haveforeninger. 

Derfor ønskede Kommunen at kalde vores forening for ikke varig, men stadigvæk med mulighed for at få aftalen forlænget. (de øvrige foreninger på Kongelundsvej kaldes varige).

Hvad betyder det så for vores forening at være ikke varig?

  • Ved eventuel nedlæggelse garantere Københavns Kommune de samme betingelser for erstatning og genhusning som det, der er fastlagt i kolonihaveloven for ”varige” havers vedkommende.
  • Københavns Kommune fraviger for de ”ikke varige” havers vedkommende det krav om rydningspligt (dvs. rydning af grunden ved nedlæggelse af haverne), som dag fremgår af kontrakterne.

Ved den forhandling der pågår mellem Kolonihaveforbundet og Københavns Kommune opdagede Kommunen at de havde lavet en fejl. De havde overset at Stjernelund er en ikke varig haveforening og der skal derfor IKKE kloakeres. De øvrige foreninger er fortsat på listen, og skal være færdig kloakeret i 2028.

Stjernelud, Kreds 1 samt Kolonihaveforbundet arbejder på at få Københavns Kommune til at ændre vores ikke varig status til en varig status.

Det er svært at se hvad Kommunen vil bruge vores jord til, da motorvejen spærrer for udvidelse af baneterrænet, og de selv nu er i gang med at etablere 13 nye boliger til det de kalder skæve eksistenser. Det er nogle af argumenterne for ændringen af status.

Så i skal bestemt ikke tabe modet, vi har endnu mange år som haveforening, i første omgang som tidligere nævnt til 2045.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Skriv en kommentar