NYT FRA BESTYRELSEN SEPTEMBER 2017

 

Den 19. september 2017

 

Til alle havemedlemmer

Vi havde indkaldt jer til møde i Stakladen vedrørende forsikringsforhold i haveforeningen.
Bestyrelsens konklusion efter dette møde og den kommunikation mellem forsikringsmægleren og os er, at bestyrelsen ikke for nuværende er klar til at påtage sig denne opgave.
Dels er det en meget tung byrde administrativt at påtage sig, endvidere vil besparelsen for den enkelte haveejer ikke stå mål med den administrative opgave bestyrelsen vil blive pålagt.
Vi vil selvfølgelig følge med i udviklingen og komme tilbage når bestyrelsen mener at kunne påtage sig denne opgave.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Skriv en kommentar