Kloakering

Der har gennem flere år været talt om hvornår der skal kloakeres i vores forening. Tidligere i år meldte Københavns Kommune ud at det var en fejl at Stjernelund stod på listen over de haver der skulle kloakeres, og fjernede os fra listen. Nu har KK atter ændret dette og sagt at der skal kloakeres også i Stjernelund. Der er aftalt møde med de øvrige foreninger på Kongelundsvej den 1. december, derefter melder vi ud om hvad planen er for kloakeringen. Nu er det ikke længere et spørgsmål om der skal kloakeres, men om hvornår. Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i januar, hvor der skal besluttes i hvilken hast vi i Stjernelund ønsker at der bliver kloakeret. Der vil være en repræsentant fra KK med til denne generalforsamling, så vi kan få svar på vores spørgsmål.

Hilsen
Bestyrelsen