Information & invitation

Kære havemedlemmer

Som det er de fleste medlemmer bekendt så er det ikke nemt at få byggetilladelse til bl.a. opførelse af nyt hus på grunden, eller på hvilke betingelser der må bygges. Det er selvfølgelig til stor frustration, for ikke mindst de haveejere som har revet deres hus ned, inden de har fået tilladelse til nyt byggeri.
Jeg citere fra en mail jeg har modtaget fra Kreds 1 ;
” Som tidligere nævnt er Københavns Kommune blevet opmærksom på, at det kræver byggetilladelse via kommunen til at opføre et kolonihavehus. I den forbindelse har Københavns Kommune afsat midler til et pilotprojekt vedrørende lovliggørelse af kolonihaver.

Københavns Kommune har nu udvalgt H/F Bryggen, der ligger på et areal, som er kortlagt som forurenet efter jordforureningsloven, og H/F Røde Mellemvej, der ligger på et areal, som ikke er kortlgt forurenet. Det er Kommunen som har udvalgt de to foreninger, idet de er blandt de første kolonihaver som ifølge spildevandsplanen skal kloakeres.

De to foreningers bestyrelser har været til møde med Københavns Kommune angående lovliggørelse af de enkelte havers bebyggelse, hvor både kreds og forbund var til stede. Der skal efterfølgende afholdes møder for medlemmerne i de enkelte foreninger.

Kredsen har fornemmet stor usikkerhed samt utilfredshed blandt vores medlemmer i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse i TMF, Københavns Kommune. Vi har fra Teknik & Miljøforvaltningen fået oplyst, at der pt er 6 måneders sagsbehandlingstid, og man kan kun frygte at behandlingstiden bliver længere, når pilotprojektet for alvor går i gang, for her vil der skulle bruges mange ressourcer.

Vi har fået tilsagn fra Kolonihaveforbundets direktør Ditte Jensen, som er jurist, til at komme og fortælle nærmere om situationen samt mulighederne for behandling af byggesager i Københavns Kommune.”

Disse medlemsmøder afholdes i 3F`s lokaler på Saltværksvej 68, 2770 Kastrup.
Der er 3 datoer at vælge imellem så hvis har lyst så kom enten:

Tirsdag den 3. september eller Torsdag den 5. september eller Torsdag den 26. september.
Alle dager foregår det fra kl. 18.30 til kl. 20.30

Med venlig hilsen
Denni

 

Skriv en kommentar