Hvad sker der i sep + oktober

  • Den 25 september er der fællesarbejde (i bliver indkaldt) med spisning af pølser efterfølgende
  • Den 26 september er det sidste kontordag for i år
  • Den 27.Oktober tømmes affaldscontaineren for sidste gang i år
  • Den 29.Oktober lukkes der for vandet
  • Den 1. November starter G4S vagtrundering i foreningen

Tak for atter en dejlig sæson, god vinter.
Hilsen Denni