Hvad sker der i marts / april

Hvad sker der i marts & april 2023

  • Den 25 marts. Der åbnes for vandet 
  • Den 27 marts. Generalforsamling på Loftet 
  • Den 1 april. Så må vi bo i haven igen  
  • Den 6 april. Der tømmes dagrenovation
  • Den 17 april. Kontoret åbner for sæsonnen 
  • Den 29 april. Container opstilles
  • Den 30 april. Fællesarbejde (der udsendes indkaldelser) 

Husk at forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 15. Februar 2023 jvnf. vedtægterne.

Alle ønskes en dejlig og varm sæson

Hilsen Denni