Hvad sker der i marts & april 2022

Den 21 marts. Generalforsamling på Loftet
Den 26 marts. Der åbnes for vandet (hvis vejret tillader det)
Den 1 april. Så må vi bo i haven igen
Den 7 april. Der tømmes dagrenovation
Den 11 april. Kontoret åbner for sæsonen
Den 23. april Containere opstilles
Den 24. april april. Fællesarbejde (der udsendes indkaldelser)

Husk at forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 15 februar 2022 jævnfør. vedtægterne.
corona kan ændre på aktiviteterne og datoerne.

Alle ønskes en dejlig og varm sæson
Hilsen Denni